නිළධාරී මණ්ඩලය

2023 ජනවාරි මස 14 වන දින ශාල වනෝද්‍යානාරාම විහාරස්ථානයේ දී පැවැත් වූ අගනුවර තරුණ කවි සමාජයේ නිලවරණයේ දී පත්කර ගන්නට යෙදුණු නව නිළධාරී මණ්ඩලය

අනුශාසක වරු  Advisory Board

විමල් රුබසිංහ මහතා
Mr.Wimal Rubasinghe

ධර්ම ශ්‍රී මුද්දුවගේ මහතා
Mr. Dharmasiri Mudduwage

හෙක්ටර් බෙත්මගේ මහතා
Mr. Hector Bethmage

සනත් පූජිත මහතා
Mr. Sanath Pujitha

නාකුළුගමුවේ ගුණරත්න මහතා
Mr. Nakulugamuwe Gunarathna

නන්දසේන පළිහක්කාර මහතා
Mr. Nandasena Palihakkara

කරුණාරත්න අරන්දර මහතා
Mr. Karunarathna Arandara

අජන්ත සෙනෙවිරත්න මහතා
Mr. Ajantha Senevirathna

ප්‍රධාන උපදේශක Senior Advisor

බොරලැස්ගමුවේ ප්‍රනීත් පෙරේරා
Mr. Boralesgamuwe Praneeth Perera

සභාපති President

නීතිඥ අනුර හෑගොඩ
Anura Hegoda

සම ලේකම්වරු Joint Secretaries

කලාපති ආසිරි විජේසේකර
Kalapathi Asiri Wijesekara

ඇඹරළුවේ අනුර ශාන්ත
Ambaraluwe Anura Shantha

උප සභාපතිවරු Vice Presidents

ජයන්ත නානායක්කාර
Jayantha Nanayakkara

වේයන්ගොඩ කපිල වික්‍රමරත්න
Weyangoda Kapila Wickremaratne

උප ලේකම් Assistant Secretary

සන්ධ්‍යා රමණී කපුකොටුව
Sandya Ramani Kapukotuwa

භාණ්ඩාගාරික Treasurer

එල්ලාවල ආනන්ද කුලතිලක
Ellawala Ananda Kulathilaka

ජාතික සංවිධායක National Organiser

ඇඹරළුවේ රුක්මන් තරංග
Ambaraluwe Rukman Tharanga

මාධ්‍ය අංශය Media Division

සජිත මිරිහාගල්ල
Sajitha Mirihagalla

උපාලි නානායක්කාර
Upali Nanayakkara